Текстилни
материали

за предотвратяване разпространението на SARS-CoV2 и на други патогени

Проект в областта на медико-биологични проблеми, с финансиране за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Анти Covid Текстил

Дизайн, синтез и охарактеризиране

Дизайн, синтез и охарактеризиране на нови текстилни материали с антивирусни свойства.

Повишена антивирусна активност

Модифицирана памучна тъкан, блокираща ефективно прикрепването на вирусите към целевата клетка.

Текстил със самопочистващи се свойства

Комбинация от фотосенсибилизатори може да придаде самопочистващи се свойства на текстила.

Биологично активни вещества

Настоящият проект си поставя за цел да създаде чрез подходящ дизайн биологично активни вещества (БАВ) с антивирусни свойства и с тях да се модифицират текстилни материали, които не само ще предпазват от разпространение на коронавирус и други патогени, но и ще са безопасни за човека и околната среда.

Планираните изследвания се основават на комбинирането на различни подходи.

Пептиди

Използване на ново поколение БАВ, на пептидна основа, с антивирусни свойства и широк спектър на действие.

Звездовидни полимери

Блокиране на прикрепването на вируса към неговата целева клетка от звездовидни полимери с голям брой функционални групи.

Металодендримери

Въвеждане на метални йони в пептидната молекула и звездовидните полимерни форми за усилване на антивирусния ефект.

Фотосенсибилизатори

Комбиниране на фотосенсибилизатори за придаване на самопочистващи се свойства на текстила.

Резултатите

Модифицираният памучен плат с новите БАВ може да намери широко приложение в медицинската практика, в болничния интериор и в ежедневието. Допълнителната обработка на материалите с колаген ще защитава нормалната флора на човешката кожа, осигурявайки приятно усещане.
Резултатите, получени при разработването на проекта ще допринесат за решаването на конкретни проблеми, свързани с преодоляване на пандемията, и предотвратяване на бъдещото разпространение на други опасни патогени.

ИЗСЛЕДВАНИЯТА

Световната здравна организация, правителствата и техните органи се опитват да спрат пандемията COVID-19 с дезинфекция, дистанция и дисциплина до създаването на ваксина и лекарство. През този период текстилните материали като маски и дрехи също се препоръчват за намаляване или дори за предотвратяване на заразяване с коронавирус SARS-CoV2.

Ако текстилните продукти имат антивирусни свойства ще могат да намалят случаите на инфекция и предаване на вируса.

Целта на проекта

Настоящият проект е насочен към дизайн, синтез и охарактеризиране на нови текстилни материали с антивирусни свойства.

Планираните изследвания

Планираните изследвания имат фундаментален интердисциплинарен характер, при което ще бъдат използвани различни подходи със синергичен ефект за подобряване на антивирусните свойства на пептидите, с които памучната тъкан ще бъде модифицирана.

ЧАСТ ОТ ЕКИПА

Ръководител на научния колектив, учен-изследовател

Петър Тодоров

проф. д-р инж., ХТМУ-София

Учен-изследовател

Десислава Грабчева

доц. д-р инж., ХТМУ-София

Учен-изследовател

Стела Георгиева-Кискинова

доц. д-р инж., ХТМУ-София

Базова организация

В изследванията по проекта участват катедрите „Текстил и кожи“, „Органична химия“ и „Аналитична химия“, които са водещи звена по отношение на обем и качество на научната продукция в базовата организация – Химикотехнологичен и металургичен университет, София.