Публикации

за предотвратяване разпространението на SARS-CoV2 и на други патогени

Проект в областта на медико-биологични проблеми, с финансиране за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Анти Covid Текстил

2021

Synthesis of New Modified with Rhodamine B Peptides for Antiviral Protection of Textile Materials

Todorov, Petar; Georgieva, Stela; Staneva, Desislava; Peneva, Petia; Grozdanov, Petar; Nikolova, Ivanka; Grabchev, Ivo

Synthesis of New Modified with Rhodamine B Peptides for Antiviral Protection of Textile Materials Journal Article

In: Molecules, 26(21) (6608), 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: